สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเขาพนมปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63)

 

จำนวน 4 เรื่อง

          1.ระยะเวลารอคอยที่แผนกผู้ป่วยนอกนาน

          2.ไม่มีร้านค้าสวัสดิการ

          3.ไฟฟ้าดับนานเกิน 5 วินาที ส่งผลกระทบต่อบริการผู้ป่วย

          4.ทารกแรกเกิดเสียชีวิต  กล่าวหาโรงพยาบาลส่งตัวล่าช้า

 

ผลดำเนินงานแก้ปัญหา

          โรงพยาบาลเขาพนมได้ดำเนินการแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบให้บริการตามข้อเสนอแนะ  โดยเฉพาะประเด็นที่ 4 ได้เชิญบิดา  มารดา  ของทารกมารับทราบข้อเท็จจริงในการรักษาพยาบาล  บิดา  มารดา  เข้าใจ  ไม่มีประเด็นค้างคาใจโรงพยาบาลแต่อย่างใด