หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

Attachments:
Download this file (1.1.pdf)1.1.pdf187 kB
Download this file (1.2.pdf)1.2.pdf57 kB
Download this file (1.3.pdf)1.3.pdf96 kB
Download this file (1.4.pdf)1.4.pdf258 kB
Download this file (2.1.pdf)2.1.pdf29 kB
Download this file (2.2.pdf)2.2.pdf405 kB
Download this file (2.3.pdf)2.3.pdf308 kB