ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ(แบบแบ่งเปอร์เซ็น) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู่ช่วยแพทย์แผนไทย

Attachments:
Download this file (img07392.pdf)img07392.pdf24 kB