ติดต่อโรงพยาบาลเขาพนม

โรงพยาบาลเขาพนม  เลขที่ 71 หมู่ 9 ต.เขาพนม   อ.เขาพนม    จ.กระบี่ 81140

Fax.075-689511  

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
คำขวัญประจำอำเภอเขาพนม
ต้นน้ำชุมทาง  แผ่นดินกลางสามจังหวัด  พระราชดำริอ่างบางกำปรัด เรืองประวัติเจ้าแม่ มหัศจรรย์แท้ถ้ำวิมานเมฆ