รางวัลน่าภาคภูมิใจ

 

รางวัลน่าภาคภูมิใจ  ได้รับ รางวัล จากท่านนายแพทย์ สสจ.กระบี่