ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf244 kB
Download this file (2.pdf)2.pdf1835 kB
Download this file (3.1.pdf)3.1.pdf218 kB
Download this file (3.2.pdf)3.2.pdf75 kB
Download this file (3.3.pdf)3.3.pdf242 kB
Download this file (3.pdf)3.pdf527 kB
Download this file (4.pdf)4.pdf243 kB
Download this file (5.pdf)5.pdf248 kB