ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2

Attachments:
Download this file (24.1.pdf)24.1.pdf278 kB
Download this file (24.2.pdf)24.2.pdf65 kB
Download this file (24.3.pdf)24.3.pdf412 kB
Download this file (24.4.pdf)24.4.pdf21 kB
Download this file (24.5.pdf)24.5.pdf52 kB
Download this file (img06177.pdf)img06177.pdf287 kB