รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563