ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค