ทำบุญโรงพยาบาลเขาพนมประจำปี

ทำบุญโรงพยาบาลเขาพนมประจำปี

ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทาง โรงพยาบาลเขาพนม จัดพิธีทำบุญโรงพยาบาล

โดยหัวเรือใหญ่ ในการจัดงานในครั้งนี้ คือ  นายแพทย์ธีรเดช ชนะกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม 

เพื่อเป็นศิริมงคล แก่เจ้าหน้าที่ทุกๆคน ที่ปฏิบัติงาน บนโรงพยาบาลเขาพนม 

 

    เชิญพระภิกษุสงฆ์ ให้พร เจ้าหน้าที่ พร้อมคนไข้ ที่ได้เข้ามารักษา ด้วย 

 

หลังจาก เสร็จ พิธี ในช่วงเช้า

ช่วงเที่ยง มีการประชุมเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด