ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่6/2560