ซ้อม CPR และเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่

ซ้อม CPR และเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่